ถุงแก้ว OPP Bag

ถุงแก้วOPP แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.ตัดปากตรง  (ราคาคิดเป็นกิโล)
- ขนาดหน้ากว้าง 1.5"-2.5"      ราคา โปรดสอบถาม
- ขนาดหน้ากว้าง 3"ขี้นไป        ราคา โปรดสอบถาม 

2.มีฝากาว  (ราคาคิดเป็นกิโล)
- ขนาดหน้ากว้าง 1.5"-2.5"      ราคา โปรดสอบถาม

- ขนาดหน้ากว้าง 3"ชึ่นไป        ราคา โปรดสอบถาม

 3.มีฝากาว+มีรูแขวน  (ราคาคิดเป็นใบตามขนาด) 
ราคา โปรดสอบถาม

 ขนาดมีดังนี้


 หมายเหตุ : ขนาดอื่นๆสามารถสั่งตัดได้ตามความต้องการของลูกค้า

Visitors: 90,842