ถุงไฮเดน HD Bag

  ถุงเย็น (HD)

ถุงไฮเดรน HD มีคุณสมบัติสามารถทนความร้อนและความเย็นได้สูง และเนื้อถุงมีความแข็งแรง  
นิยมใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป , บรรจุอาหารและ เครื่องดื่ม

: ขนาดบรรจุ1/2กก.x60แพ็ค (กระสอบละ30กก.) 
( ราคาโปรดสอบถาม )

Visitors: 90,840