กล่องเบเกอรี่

กล่องเบเกอรี่ PET BOX พลาสติก บรรจุอาหาร หลากหลายชนิด ดังนี้

- BP00 BP01 BP02 BP02s BP03 BP04 BP05 BP17 BP25 B3

- TL103 TL104

- TP13 TP15 TP19 TP31

- R3 R4 R5

- กล่องกระเช้า

- กล่องไมโครเวฟ 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง


Visitors: 90,842